...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Рішення біржового арбітражу