...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Реєстраційні документи:
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість